شناسه : 409
چهارشنبه 11 بهمن 2018-2-1 13:04:55
وزیر کشور در حاشیه نشست با بانوان فعال اقتصادی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: مشکلات بانوان فعال اقتصادی از طریق استانداران پیگیری می شود.

1. video2.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید