شناسه : 41780
چهارشنبه 30 تير 1395 2016-7-20 15:48:40
در چارچوب برنامه طرح تدوین تجارب استانداران  جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی آقای رضوانی نژاد رئیس گروه مدیریت دانش و همکاری های علمی با آقای محمد  وکیلی استاندار سابق استان سمنان  و مشاور وزیر کشور برگزار شد

اضافه کردن دیدگاه جدید