شناسه : 424
سه شنبه 17 بهمن 2018-2-6 22:20:09
وزير كشور در نخستين روز سفر خود به بندرعباس تقاطع غیرهمسطح ولیعصر (عج) این شهر را افتتاح كرد.
وزير كشور در نخستين روز سفر خود به بندرعباس تقاطع غیرهمسطح ولیعصر (عج) این شهر را افتتاح كرد.
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور عصر امروز سه شنبه 17 بهمن ماه در نخستين روز سفر خود به بندرعباس تقاطع غیرهمسطح ولیعصر (عج) این شهر را افتتاح كرد.
 
تقاطع غیرهمسطح ولیعصر (عج) بندرعباس با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان به همت شهرداری بندرعباس ساخته شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید