شناسه : 436
پنجشنبه 19 بهمن 2018-2-9 01:07:28
عبدالرضا رحمانی فضلی  ظهر امروز در جریان سومین روز سفر خود به استان هرمزگان از تعدادی از جزایر این استان در خلیج فارس بازدید هوایی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر امروز در جریان سومین روز سفر خود به استان هرمزگان از تعدادی از جزایر این استان در خلیج فارس بازدید هوایی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئيس شوراى امنيت كشور ظهر امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه در جریان سومین روز سفر خود به استان هرمزگان از تعدادی از جزایر این استان در خلیج فارس بازدید هوایی کرد.

 

در جریان این بازدید سردار رضایی فرمانده مرزبانی کشور و سردار تنگسیری جانشین فرمانده دریایی سپاه پاسداران توضیحات را در خصوص آخرین وضعیت امنیت مرزهای آبی کشور به رحمانی‌فضلی ارائه کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید