شناسه : 44376
يكشنبه 27 تير 1400 2021-7-19 11:25:09
صبح امروز جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا مشترکا تشکیل شد.
صبح امروز جلسه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا مشترکا تشکیل شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید