شناسه : 44380
شنبه 9 مرداد 1400 2021-7-31 13:14:08
 آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم صبح شنبه 9 مرداد ماه به ریاست دکتر روحانی برگزار شد.
آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در دولت دوازدهم صبح شنبه 9 مرداد ماه به ریاست دکتر روحانی برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید