شناسه : 44388
سه شنبه 12 مرداد 1400 2021-8-4 16:19:05
هجدهمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور ۷ تن از اعضا هیات وزیران در وزارت کشور برگزار شد.
هجدهمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور ۷ تن از اعضا هیات وزیران در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید