شناسه : 44393
شنبه 16 مرداد 1400 2021-8-7 16:40:42
اولین جلسه ستاد ملی کرونا در دولت سیزدهم صبح امروز با حضور دکتر رئیسی برگزار شد.
اولین جلسه ستاد ملی کرونا در دولت سیزدهم صبح امروز با حضور دکتر رئیسی برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید