شناسه : 44402
دوشنبه 11 مرداد 1400 2021-8-7 18:30:30
تشکیل کمیته تعيين خسارت و تخصيص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده/ طراحی و پیاده سازی سامانه داشبورد مدیریتی در ستاد و استانداری های سراسر کشور/ اقدام برای فراهم نمودن زمينه تهيه و تدوين برنامه پنج ساله توسعه هفتم وزارت كشور/ استقرار كانون ارزيابی مديران وزارت كشور/ استقرار سامانه بر خط سند نيروی انسانی/ اخذ شناسه خدمات برای ۱۶۰ عنوان خدمت ستاد وزارت کشور/تصویب دستورالعمل ضوابط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران/ مدیریت پروژه استقرار چرخه بهره وری در وزارت کشور
اهم اقدامات حوزه توسعه مدیریت و منابع در دولت های یازدهم و دوازدهم منتشر شد؛

کارنامه وزارت کشور- ۹ / بازخوانی اهم اقدامات حوزه توسعه مدیریت و منابع در دولت های یازدهم و دوازدهم

تشکیل کمیته تعيين خسارت و تخصيص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده/ طراحی و پیاده سازی سامانه داشبورد مدیریتی در ستاد و استانداری های سراسر کشور/ اقدام برای فراهم نمودن زمينه تهيه و تدوين برنامه پنج ساله توسعه هفتم وزارت كشور/ استقرار كانون ارزيابی مديران وزارت كشور/ استقرار سامانه بر خط سند نيروی انسانی/ اخذ شناسه خدمات برای ۱۶۰ عنوان خدمت ستاد وزارت کشور/تصویب دستورالعمل ضوابط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران/ مدیریت پروژه استقرار چرخه بهره وری در وزارت کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اهم اقدامات حوزه توسعه مدیریت و منابع در دولت های یازدهم و دوازدهم به شرح ذیل می باشد.

• مديريت منابع در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي اجتماعي كشور در جهت ساماندهي آسيب هاي اجتماعی
• تشکیل کمیته تعيين خسارت و تخصيص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده و  بررسی خسارات وارده براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع امداد بازسازي دولت (سجاد)
• طراحی و پیاده سازی سامانه داشبورد مدیریتی در ستاد و استانداری های سراسر کشور به عنوان يكي از اركان نظام برنامه‌ريزي با هدف پایش اصلی ترین فعالیت های وزارت كشور در راستاي برنامه ريزي بهينه و بهبود فرآيند تصميم گيري براي تعيين مناسب ترين خط مشي ها
• مشارکت مؤثر در تدوین آیین نامه اجرایی شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده ۳۱ قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور و همچنین جمع‌بندي نظرات استانداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به منظور تهيه بسته اصلاحات پیشنهادی آيين‌نامه مذکور پس از گذشت یک سال از اجرای آیین نامه مصوّب
• اقدام براي فراهم نمودن زمينه تهيه و تدوين برنامه پنج ساله توسعه هفتم وزارت كشور و آمادگي براي اقدامات آتي در چارچوب يكپارچه و منسجم با محوريت ابلاغيه‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور
• تكميل فرآيند پیاده سازی رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
• اعتبارات استانداري هاي از زمان اجراي نظام استاني بودجه همچون ساير دستگاه هاي اجرايي استاني بود ، ليكن در سال ۱۳۹۳ بر اساس تصميم دولت با كاهش نسبت به عملكرد سال ۱۳۹۲  از استاني به ملي تبديل شد و اين تغيير در اعتبارات، استانداري ها را با كسري شديد اعتبارات در كنار افزايش درخواست ها و انتظارات از دولت يازدهم مواجه نمود. با پيگيري هاي به عمل آمده توسط اين وزارت ضمن جبران قسمتي از كسري اعتبارات استانداري ها در سال ۱۳۹۳ با مذاكرات از طريق مجلس شوراي اسلامي، نسبت به بازگشت اعتبارات استانداري ها از ملي به استاني در سال ۱۳۹۴ اقدام و عملياتي شد.
• تدوين دستورالعمل ضوابط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران و تصویب  آن در شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۵.
• رعايت بند «الف» ماده (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع مأموريت كاركنان براي حداكثر ۱۵ درصد سمت‌هاي مديريتي خارج از دستگاه)، به طوري كه تعداد مأمورين سمتهاي سرپرستي و مديريتي مجموعه وزارت كشور و استانداريها از۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد طي سال جاری كاهش يافته است.
• رويكرد استفاده بهينه و مطلوب از خدمات جوانان و بانوان در سمت هاي مديريتي در راستاي مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ مورخ۳۰-۵-۱۳۹۶ شوراي عالي اداري كه بررسي وضعيت موجود نشان مي دهد كه در حال حاضر ۲۲ درصد پست هاي مديريتي ستاد به زنان و ۳۹ درصد نيز به جوانان ۴۵-۳۰ سال اختصاص يافته است.
• اجرای کامل و سریع اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب ۶-۶-۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در سطح وزارت کشور و استانداری ها که بر این اساس پایان قرارداد استانداران، معاونین استانداران قراردادی وفرمانداران قراردادی و همچنین مشمولین اصلاحیه تبصره یک قانون مذکور در ستاد وزارت کشور اعم از معاونین وزیر و مدیران و سایر موارد بکارگیری تبصره یک از تاریخ  ۲۶-۸-۱۳۹۷ صادر و جهت تسویه حساب مراتب به ذیحساب و امور مالی اعلام گردید.
• استقرار كانون ارزيابي مديران وزارت كشور( بطوریکه تاکنون ۲۳ دوره کانون ارزیابی مدیران برگزار و تعداد۲۵۴ نفر مورد ارزیابی قرار گرفته اند.)
• استقرار سامانه بر خط بانك اطلاعات مديران تا سطح بخشداري
• استقرار سامانه بر خط سند نيروي انساني
• اخذ مجوز استخدام پيماني و انجام فرایند جذب و بکارگیری ۱۵۰۰ نفر با محوريت واحدهاي جديدالتاسيس مبتني بر موازنه هرم نيروي انساني
• اجرایی نمودن قانون تفسیر بند "و" ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر رسمی نمودن تمامی کارکنان رسمی آزمایشی، پیمانی و قرارداد انجام کار معین و دائمی نمودن قرارداد مشاغل کارگری
• اخذ مجوز استخدامی۲۰۰نفر از فرزندان شاهد و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر از سازمان اداری و استخدامی کشور
• افزایش سهمیه امریه وزارت کشور از ۱۰۰ نفر به ۲۰۰ نفر و  همچنین اخذ مجوز استفاده از مشمولین وظیفه با مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر
• استفاده از ظرفیت کارکنان امریه جهت تامین کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با ضریب محرومیت ۵ و بالاتر و  مناطق مرزی
• توسعه فرم‌هاي الكترونيك داخلي و تسهيل دسترسي به اطلاعات مرتبط
• آغاز پروژه الكترونيكي سازي پرونده جاري كاركنان (پروفايل يكپارچه كارمند)
• طرح تكريم ارباب رجوع (تهيه اقلام و احداث ميز خدمت)
• بارگذاری اطلاعات ارزیابی عملکرد ستاد وزارت کشور در بعد شاخص های عمومی در سامانه تسما
• ارزیابی اطلاعات بارگذاری شده توسط استانداریهای سراسر کشور در حوزه منابع انسانی
• مدیریت تفویض اختیار و تمرکززدایی از ستاد دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی و واگذاری تعداد ۵۷۹ عنوان وظیفه تاکنون
• مستندسازی خدمات و فرایندها و اخذ شناسه خدمات برای ۱۶۰ عنوان خدمت ستاد وزارت کشور، استانداریها و فرمانداری از سازمان اداری و استخدامی کشور.
• مدیریت شناسه ملی (تخصيص، بازبيني و لغو حدود ۴۳۰۰۰  شناسه ملی از سال۱۳۹۲  تاکنون (شهرداریها، دهیاریها، شوراهای شهر، روستا، بخش، استان، فرمانداریها و بخشداریها )
• تدوين دستور العمل ضوابط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران و تصویب  آن در شورای عالی اداری در سال ۱۳۹۵.
• ایجاد سازمان امور اجتماعی مستند به مصوبه شماره ۷۹۱۷۶۵ مورخ ۲۶-۷-۹۵  بعنوان سازمان تابعه وزارت کشور.
• اخذ مجوز ایجاد سازمان امور مهاجرین مستند به مصوبات  شماره ۷۶۲۲۹ مورخ ۲۳-۲-۹۷ شورایعالی اداری و هیات محترم وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی.
• سازماندهی تشکیلات ستاد مرکزی  برگزاری مراسم اربعین ( براساس مصوبه  شماره ۲۱۳۸۲/م/۵۲۵۵۰ مورخ ۱۱.۸. ۹۵ هیات محترم وزیران در تشکیلات وزارت کشور .
• ایجاد دبیرخانه ستاد ملی اطلاع رسانی اقتصادی دولت بر اساس مصوبه شماره ۷۰۱۰۹ مورخ ۲۹-۵-۹۷ شورایعالی هماهنگی امور اقتصادی کشور .
• ايجاد دبيرخانه هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي در حوزه معاونت عمراني.
• تدوین درجه بندی فرمانداری ها و بازنگری شرح وظایف و تشکیلات تفضیلی فرمانداری ها و بخشداری ها.
• بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات استانداریها و ایجاد پست معاون هماهنگی امور اقتصادی  در تشکیلات کلیه استانداری ها.
• بازنگري نمودار سازماني و تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف ستاد وزارت کشور و ایجاد معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای.
• اصلاح، بازنگری و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر طرحهای پژوهشی وزارت کشور
• مدیریت پروژه استقرار چرخه بهره وری در وزارت کشور
• اجرای حسابداری تعهدی براساس دستورالعملهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب سیستم یکپارچه مالی MIS
• انجام کلیه فرآیند خرید و قراردادهای وزارت كشور در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیک دولت بمنظور شفاف سازی معاملات و نيز ثبت قراردادها در پايگاه ملی مناقصات و مستندسازی قراردادها
• طرح تكريم ارباب رجوع (تهيه اقلام و احداث ميز خدمت)
• اجرای برنامه مديريت سبز (شامل مديريت مصرف انرژی، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ در كليه دستگاه‌هاي اجرايی)

 

تصاویر مرتبط

اضافه کردن دیدگاه جدید