شناسه : 44406
دوشنبه 11 مرداد 1400 2021-8-7 19:21:45
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شورای اسلامی شهر و روستا/ اجرای طرح شایسته گزینی و شناسايي نيروهاي مستعد درون سازمانی و به کارگیری نیروهای مستعد داخل وزارت کشور در مناصب مدیریتی و سمت های استاندار، مدیران سیاسی استانداری ها، فرماندار و بخشدار / تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه انتصاب فرمانداران و بخشداران در راستاي اصل شايسته سالاري و انجام امور انتصاب فرمانداران بیش از ۵۰۰ شهرستان/ تهیه شیوه نامه کدگذاری عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري / رونمایی و فعال سازی سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در۳۱ استان براي نخستين بار
اهم اقدامات حوزه سیاسی در دولت های یازدهم و دوازدهم منتشر شد؛

کارنامه وزارت کشور- ۱۳/ بازخوانی اهم اقدامات حوزه سیاسی در دولت های یازدهم و دوازدهم

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، شورای اسلامی شهر و روستا/ اجرای طرح شایسته گزینی و شناسايي نيروهاي مستعد درون سازمانی و به کارگیری نیروهای مستعد داخل وزارت کشور در مناصب مدیریتی و سمت های استاندار، مدیران سیاسی استانداری ها، فرماندار و بخشدار / تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه انتصاب فرمانداران و بخشداران در راستاي اصل شايسته سالاري و انجام امور انتصاب فرمانداران بیش از ۵۰۰ شهرستان/ تهیه شیوه نامه کدگذاری عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري / رونمایی و فعال سازی سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در۳۱ استان براي نخستين بار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، اهم اقدامات حوزه سیاسی در دولت های یازدهم و دوازدهم به شرح ذیل می باشد:

مقدمه
طی سال های ۱۳۹۲ تا مرداد ماه ۱۴۰۰ (دولت های یازدهم و دوازدهم)، معاونت سیاسی وزارت کشور با همراهی دفاتر و ادارات تابعه (اداره کل سیاسی، دفتر انتخابات و دفتر تقسیمات کشوری)، مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصوب و پیش بینی شده قانونی، مسؤولیت ها و برنامه های مرتبط متعددی را در حوزه های یاد شده، پیگیری و اجرایی نموده است.
از شاخص ترین مصادیق این وظایف و برنامه ها می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
o    محوریت مفهوم «انسجام» و بررسی راهبردهای تحقق توسعه سیاسی و راهکارهای تحقق و تعمیق انسجام، همبستگی، کارآمدی و ثبات
o    بررسی، آسیب شناسی و ارزیابی های تقنینی در زمینه بازنگری قوانین انتخاباتی
o    ارتقاء تعامل بخش دولتی با نهادهای مدنی و گسترش نشاط در فعالیت های سیاسی
o    اجراي وظايف وزارت در زمينه قانون احزاب و اعمال نظارت هاي قانوني در مورد تشكل ها
o    توسعه و تقویت تشکل های سیاسی اقلیت های دینی و انجمن های صنفی و تخصصی
o    برگزاری انتخابات های مختلف در حوزه های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و ...
o    پیش نویس اصلاح تدوین قوانین و تهیه دستورالعمل های انتخابات و به روز کردن آن ها.
o    جمع آوری و مستندسازی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات انتخابات.
o    به کارگیری فناوری های نوین در برگزاری انتخابات.
o    اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
o    ارائه دستورالعمل مرتبط با علامت های اختصاصی سطوح و واحدهای تقسیمات
o    اجرای پایگاه داده های تقسیمات کشوری
o    درجه بندي عناصر تقسيماتي و واحدهای تقسیمات کشوری
o    تعیین و اصلاح حدود تقسیماتی و رفع ابهامات مرزی تقسیمات درون استانی و برون استانی
o    نام گذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری ایجادی و اصلاح نام های تقسیماتی گذشته

الف) حوزه معاونت سیاسی
الف/۱) شرح وظایف
o    بررسي، مطالعه و تحقيق و ارائه خط مشي‌هاي لازم در جهت حل مسائل و مشكلات سياسي داخلي و فراهم نمودن موجبات حاكميت سياسي دولت و تحكيم سياست داخلي در كشور.
o    برگزاري انتخابات عمومي و انجام‌همه پرسي كه به موجب قوانين و مقررات مربوط اجرا و يا نظارت بر حسن انجام آن به عهده وزارت كشور محول شده است.
o    نظارت بر حسن اجراي قانون ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و ايجاد نظام مطلوب در تقسيمات كشوري به منظور‌ هماهنگي بين حوزه‌هاي فعاليت واحدهاي دستگاه هاي دولتي
o    ايجاد‌ هماهنگي بين فعاليت‌هاي واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنها و تعيين خط مشي و تصميم گيري در مورد وظايف محوله آنان.
o    همكاري و‌ هماهنگي با ساير حوزه‌هاي معاونت براي پيشبرد اهداف مشترك
o    صدور دستور اقدام در امور مختلف در حدود اختيارات تفويض شده.
  الف/۲) گزارش اهم عملکرد
o    تشکیل اتاق فکر معاونت سیاسی و برگزاری ۲۵ جلسه در موضوعات مختلف به ویژه انتخابات
o    تهیه و تدوین «کتاب شناسنامه سیاسی استان های سراسر کشور» در بیش از ۱۰۰۰ صفحه
o    اجرای طرح «اندازه سازمانی» در معاونت (به منظور بازنگری در ارتباط میان ساختار سازمانی، فرایندها و نیروی انسانی)
o    تشکیل «میز سیاسی» معاونت و برگزاری بیش از ۳۰ جلسه به منظور بررسی راهبردهای کلان در عرصه های مختلف سیاست داخلی با بهره گیری از توان و تخصص کارشناسان معاونت
o    ایجاد واحد بررسی ها و تحلیل معاونت (به منظور یکسان سازی و هدفمندسازی خروجی های محتوایی، محصولات تحلیلی و برنامه های پژوهشی معاونت با رویکرد تغذیه محتوایی و فکری استان های سراسر کشور در موضوعات مختلف)
o    بیش از ۲۵ سفر استانی به استان های کشور با رویکرد مشارکت انتخاباتی، دیدار با مدیران سیاسی استان ها و دیدار با اجزای جامعه مدنی و اقشار مختلف استان ها
o    انجام تمامی امور اداری و هماهنگی های مرتبط با برگزاری انتخابات های مختلف در طول دوره
o    ایجاد هماهنگی حداکثری میان واحدهای تابعه معاونت و سایر بخش های وزارت متبوع در حوزه امور سیاسی و فعالیت های مرتبط
o    ساماندهی امور مرتبط با روابط عمومی و اطلاع رسانی حوزه معاونت سیاسی


ب) دفتر امور سیاسی
ب/۱) شرح وظایف
o    بررسي، مطالعه و تحليل مسائل و رويدادهاي سياسي كشور و تطبيق آنها با سياست دولت و ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي لازم در اين زمينه به مقامات و مسئولين ذيربط.
o    بررسي، تحليل و پيگيري امور و مسائل سياسي خارجي مرتبط با سياست داخلي كشور با‌هماهنگي وزارت امور خارجه و ساير ارگان‌هاي ذيربط.
o    فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در زمينه قانون احزاب و اعمال نظارت‌هاي قانوني لازم در مورد تشكل‌ها.
o    فراهم نمودن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور درخصوص اقليت‌هاي ديني، مذهبي، فرق و اقوام ايراني طبق قانون و آئين نامه‌هاي مربوطه.
o    بررسي و شناخت ماهيت عملكرد و مسائل سياسي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي رسمي وگروه‌هاي غير رسمي و عناصر ذي نفوذ سياسي و ارائه تحليل‌هاي لازم.
o    بررسي و تعيين خط مشي‌ها درخصوص نحوة تعامل وزارت كشور با احزاب و گروه‌هاي سياسي و نظارت، اخذ گزارش و جمع بندي و ارزيابي عملكرد آنها در چارچوب قانون ومقررات و اساسنامه مربوطه.
o    انجام وظايف مربوط به دبيرخانه كميسيون‌هاي كارگري و دانشجويي شاك.
o    بررسي درخواست صدور مجوز راهپيمايي‌ها و ارائه نظريه به كميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب براي تصميم‌گيري و ابلاغ تصميم متخذه به گروه‌هاي متقاضي.
o    بررسي درخواست صدور مجوز تجمعات در اماكن عمومي و ارائه نظرات به مراجع تصميم‌گيرنده.
o    نظارت بر عملكرد استانداري‌ها در حسن انجام وظايف محوله در خصوص برگزاري راهپيمايي‌ها، تجمعات و سخنراني‌هاي قانوني و تهية گزارشات لازم در اين زمينه.
o    بررسي ماهيت،عملكرد و محتواي رسانه‌هاي داخلي و خارجي وارزيابي اثرات آن بر فضاي سياسي وارائه تحليل به مراجع و مسئولين ذي ربط.
o اجراي وظايف وزارت در خصوص تاسيس،انجام تغييرات،نظارت و ارزيابي وساير امور مربوط به انجمن‌هاي صنفي،علمي، تخصصي،اتحاديه‌ها و جمعيت‌هاي غيرسياسيبراساس قانون احزاب.
o    هماهنگي با نهادهاي انقلاب اسلامي و ارگان‌هاي دولتي ذيربط براي اتخاذ خط مشي لازم در برخورد با جريانات و مسائل سياسي‌هر استان و پيگيري امور مربوط به حل معضلات استان‌ها.
o    بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور اطلاع رساني و ارزيابي مديران سياسي استان‌هاو ثبت موارد مربوط در سوابق براي انتصابات آينده وتعيين توانايي آنان.
o    ايجاد ارتباط منظم با واحدهاي سياسي استانداري‌ها و نظارت بر عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي آنها و تهيه و ارائه گزارش‌هاي لازم براي مقامات و مسئولين ذيربط.
o    تهيه و تنظيم خط مشي وزارت در مورد اقليت‌هاي ديني و مذهبي، فرق و اقوام ايراني براساس اصول مندرج در قانون اساسي و ابلاغ مراتب به استانداري‌ها و نظارت بر حسن اجراي آنها.
o    بررسي،‌هماهنگي و پيگيري مسائل سياسي جزاير ايراني(سه گانه) به مراجع ذي ربط.
o    اعلام نظر در خصوص رسيدگي به پرونده تخلف اتباع ايراني در خارج از كشور موضوع بند۲ ماده ۱۶ قانون گذر نامه.
o    فراهم نمودن زمينه مشاركت و‌همكاري مطلوب اقليت‌هاي ديني و مذهبي و فرق در اجراي برنامه‌هاي ملي و سياست‌هاي عمومي دولت.
o    هماهنگي و اقدام لازم به‌منظور ايجاد ارتباط ميان دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مسئول با نهادهاي فرهنگي و اجتماعي و مذهبي اقليت‌هاي ديني، مذهبي درجهت تقويت انسجام و وحدت ملي.
o    ارزيابي بازتاب اعمال سياست‌هاي داخلي در مورد اقليت‌هاي ديني و مذهبي و فرق در مطبوعات و رسانه‌هاي داخلي،خارجي و مجامع بين المللي.
o    فراهم نمودن موجبات برقراري ارتباط ميان اقليت‌هاي ديني ايراني مقيم خارج از كشور با مراكز ديني و فرهنگي داخل كشور و ايجاد بستر مناسب براي بهره مندي حقوق شهروندي.
o    بررسي و تحقيق درخصوص مسائل مختلف سياسي قوميت‌ها به مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي متخذه توسط استانداري‌ها.
o    جمع آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات سياسي استان‌ها به طور مستمر به‌منظور شناخت ويژگي‌هاي محلي و اوضاع عمومي‌هر استان وارزيابي آنها و تهيه گزارشات مختلف مورد نياز
o    بررسي، محاسبه و سنجش ميزان رضايتمندي مردم از دولت در استان‌ها وموانع، مسائل ومشكلات آن و ارائه گزارشات و پيشنهادات براي تحكيم وحدت ملي و افزايش رضايتمندي و رفع عوامل تضعيف‌كننده .
o    همكاري و مشاركت با ساير دستگاه‌ها در تدوين خط مشي‌هاي سياسي دولت و ارائه پيشنهادات و راهنمايي‌هاي لازم به استانداري‌ها، نظارت بر حسن اجراي آنها و ارزيابي نتايج اقدامات.
o    تهيه شناسنامه سياسي‌هر استان مشتمل بر اطلاعات مربوط به مديران وفعالين وجريان‌هاي سياسي ومختصات اقليمي، قومي، ديني و مذهبي موثر بر مسائل سياسي استانها.


ب/۲) گزارش اهم عملکرد
امور انتصابات سیاسی
o    تهيه و تدوين دستورالعمل نحوه انتصاب فرمانداران و بخشداران در راستاي اصل شايسته سالاري و انجام امور انتصاب فرمانداران بیش از ۵۰۰ شهرستان
o    تقويض واگذاري اختيارات انتصاب بخشداران از سوي وزير محترم كشور به استانداران در ابتدای دولت یازدهم طی بخشنامه شماره ۱۴۲۰۲۴ مورخ ۶/۱۲/ ۹۲  در راستای تمرکززدایی
o    تشكيل كميته ارزيابي انتصابات در دفتر سياسي در راستای ارتقاء شاخص های ارزیابی و انتصاب فرمانداران
o    تشكيل كميته پايش و بسترسازي مشاركت حداكثري در انتخابات و برگزاری بیش از ۲۰ جلسه
o    طراحی و بهره برداری از سامانه پایش مدیریت سیاسی استان ها
o    تهیه  شناسنامه سیاسی استان ها (در قالب گزارش های ادواری)
o    اجرای طرح شایسته گزینی و شناسايي نيروهاي مستعد درون سازمانی و به کارگیری  نیروهای  مستعد  داخل  وزارت کشور  در مناصب  مدیریتی  و سمت های  استاندار، مدیران سیاسی استانداری ها، فرماندار  و بخشدار
امور احزاب و تشکل های صنفی
o    احیاء فعالیت رسمی خانه احزاب در سال ۱۳۹۴ و شعب استانی آن (۲۰ خانه در ۲۰ استان)
o    اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و فرایند انطباق احزاب پروانه دار با قانون
o    انجام امور تاسیس و صدور پروانه فعالیت بیش از ۱۲۰ حزب و گروه سیاسی
o    نظارت بر برگزاری بیش از ۳۵۰  مجمع  عمومی احزاب و گروه های سیاسی
o    انجام امور تشکیل بیش از ۱۵ جبهه حزبی
o    فراهم کردن شرایط برگزاری مجامع احزاب به صورت مجازی
o    تصویب  دستور العمل های مورد نیاز برای اجرای قانون احزاب ابلاغی سال۱۳۹۵
o    برقراری مجدد  یارانه احزاب در سال های ۹۶ و ۹۷ و پرداخت ۲۶میلیارد ریال یارانه به احزاب
o    برگزاری دوره های انتخابات نمایندگان دبیران کل  احزاب ملی و استانی  در کمیسیون ماده ۱۰
o    تشکیل جلسات  کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و ابلاغ مصوبات شامل  بیش از ۱۳۰  مصوبه
o    تصویب ساختار جدید دبیرخانه کمیسیون  ماده ۱۰  احزاب  
o    تدوین و ابلاغ منشور گفتگوی سیاسی به استانداران سراسر کشور و پیگیری امور اجرایی آن
o    برگزاري کارگاه های آموزش تخصصی (بیش از ۴۰  جلسه با موضوع آموزش قوانين و مقررات و نحوه فعاليت احزاب)
o    برگزاری همایش ها و سمینارهای استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی استانداری ها و فرمانداران سراسر کشور (بیش از ۳۵ مورد)
o    برگزاری مستمر نشست های هم اندیشی با نمایندگان احزاب و سلایق مختلف سیاسی (برگزاری بیش از ۱۰ جلسه جلسه با شورای مرکزی خانه احزاب و هم چنین نمایندگان سه فراکسیون اصلاح طلب،اصولگرا و مستقل/ هم چنین با پیگیری و نظارت دفتر امور سیاسی، بیش از ۸۰۰  جلسه حزبی در استان ها و شهرستان ها با حضوراستانداران، معاونین سیاسی و فرمانداران به منظور استفاده از ظرفیت مشورتی احزاب برگزارشده است)
o    انجام امور  تشکل های صنفی تا سال  ۱۳۹۵ شامل صدور مجوز بیش از ۱۲۰  مورد ، صدور پروانه فعالیت بیش از ۷۵ مورد و تمدید پروانه فعالیت بیش از  ۲۵۰  مورد
o    نظارت بر برگزاری مجامع عمومی تشکل های صنفی در بیش از ۶۰۰  مورد  
o    تسهیل فرایندهای تاسیس و صدور پروانه احزاب
o    انجام فرایند اجرایی تاسیس بیش از ۱۵۰۰ دفتر شهرستانی احزاب
o    انجام فرایند اجرایی تاسیس بیش از ۱۷۰ شعبه استانی احزاب
o    پیگیری مستمر از دولت و مجلس در راستای رفع خلاء قانونی تشکل های صنفی و تخصصی

امور اقوام و اقلیت های دینی
o    رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و اقلیت ها و پیگیری برای اجرای مصوبات کمیسیون اقوام
o    برگزاری جلسات کمیسیون اقوام و مذاهب در ستاد و استانداري ها (بیش از ۱۱۰۰ جلسه)
o    انجام امور  انجمن های اقلیت های دینی شامل  صدور  و تمدید پروانه فعالیت
o    تعدادپروانه هاي تمديدشده سال ۹۲ مشتمل بر ۲۹ مورد/  سال ۹۳ مشتمل بر ۱۰ مورد/ سال ۹۴ مشتمل بر ۲۱ مورد/ سال ۹۵ مشتمل بر ۵ مورد/  سال ۹۶ مشتمل بر ۱۵مورد/ سال ۹۷ مشتمل بر  ۲۹ مورد/ سال۹۸ مشتمل بر ۲۵ مورد/  سال۹۹ مشتمل بر بیش از ۱۰ مورد
o    نظارت بر مجامع عمومي انجمن هاي اقليت هاي ديني بیش از ۱۳۵ مورد
o    استفاده از ظرفیت نیروی انسانی اهل سنت در مناصب مدیریتی سیاسی از جمله معاون استاندار، فرماندار و بخشدار (بیش از ۱۶۰  مورد انتصاب)
o    پرداخت بودجه به تشکل های مدنی اقلیت های دینی شامل:
۱۳۹۲/ ۱۶ و نيم ميليارد ريال
۱۳۹۳/ ۲۴ و نيم ميليارد ريال
۱۳۹۴/         --
۱۳۹۵/ ۳۹ ميليارد ريال
۱۳۹۶/ ۲۰ ميليارد ريال
۱۳۹۷/ ۲۰ ميليارد ريال
۱۳۹۸/ ۲۰ ميليارد ريال
۱۳۹۹/ ۱۲۰ ميليارد ريال (تخصيص اول)

  امور اقشاری
o    رسیدگی به مشکلات دانشجویی و پیگیری برای اجرای مصوبات کمیسیون دانشجویی شورای امنیت کشور با تشکیل بیش از ۶۰ جلسه کمیسیون  دانشجویی شاک
o    رسیدگی به مشکلات کارگری و پیگیری برای اجرای مصوبات کمیسیون کارگری شورای امنیت کشوربا تشکیل بیش از ۶۰  جلسه کمیسیون کارگری شاک
    تهیه و تدوین گزارشات بین المللی حقوق بشر و یو.پی.آر
o    تهیه، تدوین و ارسال گزارش ادواری اقدامات دولت ج.ا. ایران در حوزه حقوق بشر
o    پاسخگویی به درخواست ها و گزارش های نهادهای مرتبط (وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر)


ج) دفتر انتخابات
    ج/۱) شرح وظایف
o    برنامه‌ريزي به‌منظور انجام انتخابات در داخل وخارج از كشور و تأمين‌هماهنگي‌هاي لازم
o    تهيه و تنظيم طرح زمانبندي انتخابات براساس قوانين و مقررات مربوط و ابلاغ و ارسال آن
o    برآورد اعتبارات، نيروي انساني و وسائل و لوازم مورد نياز جهت انجام انتخابات و اعلام به واحدهاي ذيربط به‌منظور تأمين منابع لازم.
o    بررسي و تعيين ضوابط ومعيارهاي لازم براي تقسيم و توزيع نيروي انساني و ابزاركار و اعتبارات مصوب بين حوزه‌هاي انتخاباتي با درنظر گرفتن موقعيت واحدهاي انتخاباتي و نياز مناطق.
o    طراحي نمونه‌هاي مختلف اوراق رأي وتعرفه و مهرهاي انتخاباتي و فرم‌هاي آماري و تعيين نوع وسائل وملزومات مورد نياز انتخابات.
o    جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل مسائل اقليمي و اجتماعي مناطق كشور و اقليت‌هاي مذهبي جهت تأمين تسهيلات در امر برگزاري انتخابات با‌همكاري واحدهاي ذيربط در استان‌ها.
o    انجام اقدامات و‌هماهنگي‌ها به‌منظور كسب مجوز جهت برگزاري انتخابات از مراجع ذيربط.
o    تهيه شناسنامه انتخاباتي شهرستان‌ها وبخش‌ها به‌منظور شناسائي مناطق جهت برگزاري انتخابات.
o    اخذ اسامي و مشخصات داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از حوزه‌هاي انتخابيه به‌منظور بررسي سوابق آنان توسط مراجع ذيربط.
o    ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و تشكيل پرونده انتخاباتي براي آنان و ارسال آنها به شوراي نگهبان در اجراي اصل نود ونهم قانون اساسي.
o    انتخاب افراد واجد شرايط جهت اعمال بازرسي و كنترل انتخابات و اقدام در تشكيل و اداره جلسات آموزشي به‌منظور ارشاد و راهنمائي افراد مذكور با‌همكاري مراجع ذيربط.
o    چاپ وتكثير قوانين وتصويب نامه‌ها ودستورالعمل‌هاي اجرائي انتخابات وارسال آنها به واحدهاي اجرائي انتخابات بر طبق برنامه زمانبندي شده.
o    تأمين وسائل ولوازم و اوراق انتخاباتي وساير تجهيزات مورد نياز حوزه‌هاي انتخاباتي كشور
o    فراهم نمودن موجبات تشكيل ستاد انتخابات كشور.
o    فراهم نمودن موجبات دستور شروع انتخابات به كلية حوزه‌هاي انتخاباتي و تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها واطلاعيه‌هاي انتخاباتي و برقراري و حفظ ارتباط دائم با رسانه‌هاي گروهي به‌منظور انتشار اطلاعيه‌هاي مربوطه.
o    تشكيل كنفرانس‌ها و جلسات سخنراني، مصاحبه‌هاي مطبوعاتي، راديو تلويزيوني و رسانه‌اي به‌منظور آگاهي عموم در رابطه با امر انتخابات.
o    ايجاد‌هماهنگي لازم و تأمين شبكه ارتباطي بين ستاد انتخابات كشور و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در جريان برگزاري انتخابات و رفع نواقص و مشكلات آنها.
o    نظارت بر حسن اجراي انتخابات و راهنمائي و‌هدايت مجريان انتخابات در حوزه‌هاي انتخاباتي
o    اخذ نتايج انتخابات از كليه حوزه‌هاي انتخابيه و اعلام آن از طريق رسانه‌هاي گروهي .
o    جمع‌آوري اطلاعات آماري و ارقام مربوط به‌هر انتخابات از آغاز تا پايان و تجزيه و تحليل آنهاو تهيه جزوات آماري و نمودار‌هاي لازم جهت اطلاع مسئولين و مراجع ذيربط.
o    مطالعه و بررسي گزارشات مأمورين اجرائي انتخابات واستخراج نواقص و تنگناهاي مربوط و اعلام به مراجع ذيربط.
o    تكميل پرونده‌هاي انتخاباتي و ارسال به مراجع ذيربط و پيگيري و استرداد پرونده‌هاي ارسالي.
o    جمع آوري قوانين،مقررات، آئين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي مربوط به انتخابات و‌همچنين كتب و نشريات در ارتباط با امور انتخاباتي و ايجاد آرشيو از قوانين مذكور و جاري نگاهداشتن آن.
o    مطالعه، بررسي و تحقيق و تجزيه و تحليل تجربيات، قوانين و مقررات انتخاباتي داخلي و خارجي به‌منظور دستيابي به مناسب‌ترين روش‌هاي انتخاباتي و تهيه و تدوين لوايح، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اصلاحيه‌هاي لازم متناسب با نوع انتخابات با‌همكاري واحدهاي ذيربط.
o    انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم در زمينة شناخت عوامل مؤثر براي مشاركت و تجهيز بيشتر مردم در امر انتخابات با‌همكاري واحدهاي ذيربط.
o    بررسي مطالب و صورت مذاكرات و سؤالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رابطه با امرانتخابات و اداي توضيحات و پاسخ لازم با‌همكاري دفتر امور حقوقي و مجلس.
o    تهية متون آموزشي جهت آموزش مجريان انتخابات و‌همكاري در اجراي آن با واحد ذيربط.

    ج/۲) گزارش اهم عملکرد
o    آسیب شناسی فراگیر و همه جانبه برگزاری انتخابات های گذشته (بیش از ۷۰ جلسه)
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس دهم
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
o    انجام اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات دور دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
o    انجام اقدامات مرتبط با انتخابات میاندوره ای مجلس یازدهم شورای اسلامی
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات میاندوره مجلس پنجم خبرگان رهبری
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا
o    انجام تمامی اقدامات مرتبط با برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
-    موارد فوق، همگی اقدامات متعدد و متنوعی هم چون تهیه اطلس امنيت انتخابات/ مدیریت اجرایی کلیه فرایندهای انتخابات/ تشکیل ستاد انتخابات کشور و استان ها/ تشکیل هیاتهای اجرایی و بازرسی/ به کارگیری سامانه انتخابات/ تایید صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه / و ...)
o    راه اندازی سامانه جامع انتخابات ریاست جمهوری
o    راه اندازی سامانه جامع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
o    راه اندازی سامانه جامع انتخابات مجلس خبرگان رهبری
o    به روزرسانی سامانه جامع انتخابات مجلس (مطابق اصلاحیه ۳/۳/۹۵ قانون مربوطه)
o    بررسی نقاط ضعف و نارسایی های قانون و آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی (بیش از ۳۵ جلسه/ در حوزه اجرا، نظارت، امنیت، انتخابات الکترونیک و ...)
o    جلسات ویژه بررسی و بازنگری لایحه جامع انتخابات (بیش از ۳۰ جلسه/ منجر به تصویب لایحه در هیأت وزیران و ارسال برای مجلس شورای اسلامی)
o    برگزاري دوره های آموزشی تخصصی انتخابات (آموزش بیش از ۶۰۰۰  نفر)
o    ارتقاء شاخص های شفافیت در برگزاری انتخابات (مانیتورینگ آنلاین مشارکت و مشاهده آنلاین میزان مشارکت در سطح ملی، استانی و شهرستانی)
o    ساخت دستگاه های احراز هویت الکترونیک در دو مرحله سال های ۹۴و۹۸ (۶۹۰۰۰ دستگاه احراز هویت الکترونیک)
o    الکترونیکی کردن ۲۴ فرآیند از ۲۵ فرآیند برگزاری انتخابات
o    ساخت بیش از ۳۴۰۰۰ صندوق رای الکترونیک
o    راه اندازی سامانه اخبار انتخاباتی
o    راه اندازی سامانه پرسش و پاسخ انتخاباتی (حقوقی و اجرایی و انتخابات الکترونیکی)
o    افزایش حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی
o    تهیه نقشه حوزه های انتخابیه
o    طراحی و عملیاتی کردن اپلیکیشن شعبه یاب الکترونیکی
o    طراحی و عملیاتی کردن پروتکل های بهداشتی در انتخابات دور دوم یازدهمین دوره از مجلس
o    تهیه دستورالعمل تبلیغات نامزدها مطابق با پروتکلهای بهداشتی
o    ساخت ۶۳۰۰۰ صندوق شفاف برای انتخابات


د) دفتر تقسیمات کشوری
    د/۱) شرح وظایف
o    مطالعه و بررسي به منظور تهيه وتنظيم طرح‌هاي جامع تقسيمات كشوري با توجه به شرايط و موقعيت‌هاي سازماني و منطقه اي.
o    مطالعه و بررسي وانجام امور فني در ارتباط با نقشه‌هاي مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيماتي.
o    بررسي و تعيين حدود واحدهاي تقسيمات كشوري و تعيين موقعيت نقاط جغرافيايي وپاسخ به درخواستهاي ارتقاء سطح  از جمله فرمانداري به فرمانداري ويژه.
o    مطالعه و برنامه ريزي فني براي تهيه نقشه‌هاي تقسيمات كشوري در مقياس‌هاي مختلف.
o    تهيه و تنظيم و تكثير نقشه‌هاي عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري.
o    مشاورت فني با مراجع ذيربط در زمينه علامت گذاري نقاط مرزي.
o    مشاركت در تامين نيازهاي مربوط به تهيه نقشه‌هاي تقسيمات كشوري ساير گروه‌هاي واحد تقسيمات كشوري.
o    مطالعات و اجراي عمليات صحرائي و تهيه نقشه‌هاي مورد نياز براساس مشاهدات عيني و جمع‌آوري اطلاعات فني لازم.
o    تهيه‌هرگونه نقشه در رابطه با امور اجرائي تقسيمات كشوري.
o    استخراج و بررسي مختصات و علائم جغرافيايي و تهيه محدوده وعلائم قراردادي عناصر و واحدها جهت بهره‌گيري در تهيه نقشه‌هاي تقسيمات كشوري.
o    انجام امور كارگاهي تقسيمات كشوري در زمينه تهيه عكس، تصاوير، نمودار، اسلايد و تبديل مقياس و نظاير آن مربوط به تقسيمات كشوري.
o    ايجاد سيستم واحد كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري.
o    مراقبت در رعايت علائم قراردادي (اختصاصي- اختصاري) و بررسي و تاييد نقشه‌ها و جزوات رسمي منتشره مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري.
o    تهيه و نگهداري وسايل و تجهيزات فني مربوط به تقسيمات كشوري.
   د/۲) گزارش اهم عملکرد
o    بازنگری در لایحه پیشنهادی جامع تقسیمات کشوری
o    کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری (تهیه شیوه نامه کدگذاری عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري / رونمایی و فعال سازی سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری/ كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري در۳۱ استان براي نخستين بار)
o    اجرای طرح ملی به روزرسانی و احصاء فهرست عناصر و واحدهای تقسیماتی و پایگاه داده ها  
o    بررسی فرایندهای تقسیماتی و تهیه و تکمیل  طرح ها و اصلاح محدوده های تقسیماتی
o    اختصاص کد شناسایی برای کلیه عناصر و واحدهای تقسیماتی (۳۱ استان) و ابلاغ ۴۹۷۸۶ روستا و ۱۴۳۴۳۰ مکان و مزرعه
o    طراحی و اجرای پایگاه داده تقسیمات کشوری
o    تکمیل و توسعه وب جی.آی.اس تقسیمات کشوری (کنترل نقشه های مصوب تقسیمات کشوری با کلیه مصوبات هیات وزیران، به روز رسانی و رقومی سازی آن ها)
o    مطالعه و بررسي شيوه هاي استاندارد نام گذاري و نام نگاري و ابلاغ دستورالعمل برای استان ها
o    بررسی ابهامات و اختلافات و تدقیق و اصلاح حدود مرزی(۱۰ مورد) و درون مرزی (۱۸ مورد)
o    احصاء ۴ شاخص اصلی و ۱۰۶ زیرشاخص برای درجه بندي عناصر و واحدهاي تقسيمات
o    بررسی ابهامات و تداخلات حریم و محدوده های تقسیماتی (۲۵ مورد)
o    اقدامات تخصصی پژوهشی و آموزشی در حوزه تقسیمات کشوری (برگزاری  جلسات متعدد آموزشی منطقه ای درخصوص سامانه کدگذاری تقسیماتی و احصاء و به روز رسانی فهرست روستاها، مزارع و مکان های کشور/ برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار سامانه جهت ارتقاء دانش کارشناسان استان ها/ برگزاری جلسات متعدد آموزش استانی جهت تناظریابی عناصر و انتقال محدوده های مصوب تقسیماتی)
o    بررسي شاخص هاي شكل گيري حوزه هاي انتخابيه مجلس و نحوه انتخاب نمايندگان
o    شناسایی ۲۰۰ نقطه جمعیتی با هدف تقویت ساختار روستایی و حفظ منابع حیاتی و طبیعی
o    اصلاحات و تغییرات شماری از عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری (از ۱۳۹۲ تاکنون): ایجاد ۳۰ شهرستان/ ۷۴ بخش/ ۹۲ دهستان/ ۱۵۷ شهر/ ۶۴ تغییر نام و نامگذاری و تغییر مرکزیت/ ۵۰ الحاق و انتزاع/ ۱۵ الحاق به شهر
آخرین وضعیت عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری: ۳۱ استان/ ۴۶۸ شهرستان/ ۱۱۵۵ بخش/ ۲۷۲۲ دهستان/ ۱۴۲۲ شهر/ ۴۶۷۵۹ روستا/ ۱۱۵۶۰۵ مزرعه و مکان/ ۳۹ فرمانداری ویژه تا تاریخ ۱۲-۵-  1400

 

تصاویر مرتبط

اضافه کردن دیدگاه جدید