شناسه : 44410
دوشنبه 18 مرداد 1400 2021-8-10 08:30:06
 نشست استانداران سراسر کشور روز دوشنبه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد.
نشست استانداران سراسر کشور روز دوشنبه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید