شناسه : 44413
چهارشنبه 20 مرداد 1400 2021-8-11 19:28:41
 نوزدهمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا به ریاست  دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده این قرارگاه  امروز با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد.
نوزدهمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا به ریاست دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده این قرارگاه امروز با حضور نمایندگان دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید