شناسه : 44424
سه شنبه 19 مرداد 1400 2021-8-21 14:41:09
آخرین نشست مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم بصورت ویدئو کنفرانسی  با حضور وزیر کشور برگزار شد.
آخرین نشست مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم بصورت ویدئو کنفرانسی با حضور وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید