شناسه : 44428
شنبه 23 مرداد 1400 2021-8-21 15:09:53
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صبح شنبه 23 مرداد ماه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد.
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صبح شنبه 23 مرداد ماه با حضور رئیس جمهوری برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید