شناسه : 44432
چهارشنبه 3 شهريور 1400 2021-8-29 08:02:48
عصر چهارشنبه 3 شهریورماه آخرین جلسه شورای معاونین وزارت کشور با حضور دکتر رحمانی فضلی برگزار شد.
عصر چهارشنبه 3 شهریورماه آخرین جلسه شورای معاونین وزارت کشور با حضور دکتر رحمانی فضلی برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید