شناسه : 44433
شنبه 6 شهريور 1400 2021-8-29 08:27:34
عصر امروز دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم با حضور در دفتر کار دکتر وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
عصر امروز دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم با حضور در دفتر کار دکتر وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید