شناسه : 44434
شنبه 6 شهريور 1400 2021-8-29 13:23:49
عصر امروز دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم با حضور در دفتر کار دکتر وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
عصر امروز دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم با حضور در دفتر کار دکتر وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید