شناسه : 44436
چهارشنبه 3 شهريور 1400 2021-8-29 15:00:05
آخرین جلسه شورای معاونین وزارت کشور با حضور دکتر رحمانی فضلی برگزار شد.
آخرین جلسه شورای معاونین وزارت کشور با حضور دکتر رحمانی فضلی برگزار شد.

عصر چهارشنبه ۳ شهریورماه آخرین جلسه شورای معاونین وزارت کشور با حضور دکتر رحمانی فضلی برگزار شد.

تصاویر مرتبط

اضافه کردن دیدگاه جدید