شناسه : 44437
شنبه 6 شهريور 1400 2021-8-29 15:17:52
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور دولت دوازدهم با حضور در دفتر کار دکتر وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

1. 62017473.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید