شناسه : 450
پنجشنبه 19 بهمن 2018-2-11 23:47:52
عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه در سومين روز سفر خود به استان هرمزگان، به جزيره هنگام رفت و از بخش های مختلف این جزیره بازدید کرد. وی به جهت بررسى مسائل و دغدغه های مردم اين منطقه با حضور در مسجد جامع این جزیره گفتگوی صمیمی با مردم داشت.

اضافه کردن دیدگاه جدید