شناسه : 462
شنبه 28 بهمن 2018-2-17 09:55:02

نشست مشترک استانداران سراسر کشور روز سه شنبه 24 بهمن ماه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در محل وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید