شناسه : 478
پنجشنبه 3 اسفند 2018-2-25 07:56:14
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جانشین فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی پنجشنبه ۳ اسفندماه در مراسم تشییع پيكر ٣ تن از شهدای نیروی انتظامی خیابان پاسداران شرکت کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جانشین فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی پنجشنبه ۳ اسفندماه در مراسم تشییع پيكر ٣ تن از شهدای نیروی انتظامی خیابان پاسداران شرکت کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید