شناسه : 479
يكشنبه 6 اسفند 2018-2-25 07:59:57
آیین آغاز طرح نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى بار و مسافر شهرى كشور صبح شنبه 5 اسفندماه با حضور وزیر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.
آیین آغاز طرح نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى بار و مسافر شهرى كشور صبح شنبه 5 اسفندماه با حضور وزیر کشور در محل این وزارتخانه برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید