شناسه : 573
سه شنبه 15 اسفند 1396 2018-4-3 09:48:07
گزارش خبرى از نخستين همايش سراسرى استانداران و فرمانداران دولت دوازدهم؛

وزير كشور: در حوزه داخلى درعرصه هاى سياسى، امنيتى و ساختار و كاركردهاى اقتصادى داراى ثبات و اقتدار هستيم

اضافه کردن دیدگاه جدید