شناسه : 806
يكشنبه 8 مهر 2018-10-2 12:43:21
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد.
نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید