شناسه : 83
جمعه 31 شهريور 2017-9-20 10:22:38
دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در اولين جلسه كميسيون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها در دولت دوازدهم در جريان برگزارى انتخابات داخلى با حداكثر آرا به عنوان رياست اين كميسيون به مدت ٤ سال انتخاب شد.
دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در اولين جلسه كميسيون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها در دولت دوازدهم در جريان برگزارى انتخابات داخلى با حداكثر آرا به عنوان رياست اين كميسيون به مدت ٤ سال انتخاب شد.

دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در اولين جلسه كميسيون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها در دولت دوازدهم در جريان برگزارى انتخابات داخلى با حداكثر آرا به عنوان رياست اين كميسيون به مدت ٤ سال انتخاب شد.

 گفتني است؛ هدف از تشکیل کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها بررسی و هماهنگی مسائل و مشکلات کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها است.

 اعضای این کمیسیون را وزرای کشور، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، صنعت معدن و تجارت، بهداشت و درمان و نیرو و همچنین استاندار تهران، رییس سازمان محیط زیست ،  رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان اداری و استخدامی و شهردار تهران و رییس شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می دهند.

انتهای پیام

اضافه کردن دیدگاه جدید