شناسه : 899
پنجشنبه 1 آذر 2018-11-28 12:22:08
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پنجشنبه اول آذر ماه در سفر یک روزه خود به استان کردستان از چند طرح های عمرانی بازدید و در هشتمین جلسه شورای توسعه استان کردستان شرکت کرد. وی  در ادامه این سفر در طرح پویش کتابگردی از کتابفروشی نشر فرهنگ سنندج بازدید و با شرکت در جشن بهار مهربانی  بمناسبت هفته وحدت که با حضور مردم سنندج در سینما بهمن این شهر برگزار شد به سفر خود پایان داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پنجشنبه اول آذر ماه در سفر یک روزه خود به استان کردستان از چند طرح های عمرانی بازدید و در هشتمین جلسه شورای توسعه استان کردستان شرکت کرد. وی در ادامه این سفر در طرح پویش کتابگردی از کتابفروشی نشر فرهنگ سنندج بازدید و با شرکت در جشن بهار مهربانی بمناسبت هفته وحدت که با حضور مردم سنندج در سینما بهمن این شهر برگزار شد به سفر خود پایان داد.

اضافه کردن دیدگاه جدید