شناسه : 959
چهارشنبه 19 دى 2019-1-10 12:47:12
دکتر رحمانی فضلی که به منظور معرفی استاندار به خراسان رضوی سفر کرده است با آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد دیدار کرد.
دکتر رحمانی فضلی که به منظور معرفی استاندار به خراسان رضوی سفر کرده است با آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این دیدار که با حضور استانداران سابق و جدید خراسان رضوی برگزار شد، وزیر کشور، روند تغییرات در وزارت کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تبیین کرد.
در این جلسه از خدمات رشیدیان، استاندار سابق تشکر و برای رزم حسینی، استاندار جدید، آرزوی موفقیت شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید