شناسه : 960
چهارشنبه 19 دى 2019-1-10 13:44:44
در سفر یکروزه وزیر کشور به شهر مشهد، مراسم تکریم علیرضا رشیدیان استاندار پیشین  و معارفه علیرضا رزم حسینی، استاندار جدید خراسان رضوی، با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، چهارشنبه ۱۹ دی ماه برگزار شد.
در سفر یکروزه وزیر کشور به شهر مشهد، مراسم تکریم علیرضا رشیدیان استاندار پیشین و معارفه علیرضا رزم حسینی، استاندار جدید خراسان رضوی، با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، چهارشنبه ۱۹ دی ماه برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید