شناسه : 971
دوشنبه 1 بهمن 2019-1-22 13:31:13
دومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت امروز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
دومین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت امروز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید