شناسه : 975
دوشنبه 8 بهمن 2019-1-29 12:39:45
رئیس شورای امنیت کشور: به عنوان حکومت وظیفه داریم تا مستمراً در همه دوران ها و همه مقاطع، برای رضایتمندی، اقناع و همراه سازی مردم تلاش کنیم.
رئیس شورای امنیت کشور: به عنوان حکومت وظیفه داریم تا مستمراً در همه دوران ها و همه مقاطع، برای رضایتمندی، اقناع و همراه سازی مردم تلاش کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور صبح دوشنبه هشتم بهمن ماه در نخستین همایش ملی معماری دفاعی امنیتی نظام اسلامی، با اشاره به مقاومت و مواجهه کشور با انواع تهدیدات و فشارهای جهانی گفت: در چهل سال انقلاب در مقاطع مختلف تهدیدها و تهدید کننده های متفاوت داشتیم اما همیشه آمریکا در رأس این تهدیدات بوده و استکبار، ایران را به عنوان اصلی ترین هدف، حداقل در منطقه جنوب غرب آسیا، مدنظر داشته است.
 
رئیس شورای امنیت کشور افزود: اکنون نظام سلطه؛ پس از چهل سال، مجدداً تمام راههای رفته علیه ما را دوباره طی می کند؛ دوباره تهدید نظامی، فشار، تحریم و عملیات و جنگ روانی به راه می اندازد و به دنبال اجماع سازی سیاسی علیه ایران و محدود کردن ایران است؛ اما در مقابل، منظومه فکری و عملی انقلاب اسلامی و مردم عزیز و مقاوم ایران، در طول این 4 دهه؛ تجربه ها را اندوخته اند، عبرت آموزی کرده اند، امکانات، منابع و توانمندی ها را افزایش داده اند، شناختشان از دشمن بیشتر شده و ضعف های دشمن را می دانند و بعلاوه معادلات بین المللی را می شناسند و این همه رویارویی متفاوتی را ایجاد کرده است.
 
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به موضوع اصلی همایش و در مقام طرح مقدمات لازم برای ارائه محور اصلی بحث خاطرنشان کرد: جامعه ایران می خواهد؛ با هدایت ولی فقیه و با لطف و عنایت خداوند، جامعه ای مقاوم و منسجم را ایجاد کند، جامعه‌ای که به خود اعتقاد و اعتماد دارد، برای خود اصالت قائل است، برای زندگی خود اصالت قائل است و اصالت اولیه ای برای دشمن قائل نیست، اماّ؛ هر کس، تهدیدی علیه این حیات طیبه باشد با آن برخورد می کند.
 
وی در تبیین عدم اصالت اولیه دشمن در این عرصه افزود: در دفاع و امنیت، دشمن برای ما اصالتی ندارد. دفاع و امنیت برای صیانت از جامعه اسلامی، اعتقادات و ایمان و اهدافی است که در اندیشه توحیدی ما پیش بینی شده و ما باید به آن برسیم. طبیعی است همانطور که در درون انسان؛ دو بعد الهی و شیطانی وجود دارد، در جوامع انسانی نیز اینگونه است. و جامعه ما نیز همانطور که جامعه اسلامی از صدر اسلام با این شرایط مواجه بوده، با دشمنان مواجه است.
 
رحمانی فضلی ادامه داد: ما برای صیانت از مردم و مواهبی که جامعه ما به لطف خداوند از آن برخوردار است، باید دفاع کنیم، امنیت را مستحکم کنیم و در برابر دشمنان مقاومت کنیم و البته در این مسیر باید یاران و یاورانی داشته باشیم. اگر اینگونه به انسان، امنیت انسان و دفاع از انسان و جامعه بنگریم، بقیه اقدامات در تقویت امنیت ملی خواهد بود.
 
وزیر کشور در تبیین این نوع نگاه به انسان و امنیت انسان و جامعه و پیوند مقوله امنیت با سایر عرصه ها تصریح کرد: اگر در بحث از جامعه؛ محور امور را انسان مؤمن در نظر بگیریم، موضوع را بایستی دقیق تر دنبال کنیم و از جمله؛ حوزه رضایتمندی انسان ها را به طور اعم در نظر بگیریم.
 
رئیس شورای امنیت کشور با طرح این سوال که چه باید کرد که امنیت در جامعه حاصل شود و یک فضای امن و مناسب در جامعه ایجاد شود؟ به دو معنای خاص و عام امنیت اشاره کرد و گفت: امنیت به معنی خاص در مقابله با دشمن تعریف می شود که البته در شرایط کنونی انقلاب بسیار مهم است و  ما باید در تمام برنامه‌ریزی‌ها، این موضوع را مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه امنیت را بستر شکوفایی، رشد و تعالی انسان می دانیم و در شرایط امن است که فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علم، تولید و صنعت رشد پیدا می کند؛ اما مفهوم امنیت، فقط منحصر در این معنای خاص نیست.
 
وزیر کشور در ادامه همین بحث با اشاره به اینکه نگاه عام تری به مسئله امنیت دارد، افزود: اگر معنای عام از امنیت که مجموعه ای از بُرش های موضوعی و موردی امنیت است، حاصل شود؛ امنیت به معنای خاص آن نیز حاصل خواهد شد.
دکتر رحمانی فضلی در این بخش از بحث خود، در تشریح معنای عام امنیت به سایر عرصه های شکل دهنده مفهوم عام امنیت پرداخت و گفت: برای تحقق امنیت؛ باید در درون خودمان با مردم به گونه ای مواجه شویم که توانسته باشیم آنها را اقناع، همراه و راضی کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل انسجام و پیوستگی درونی جامعه، مباحث اعتقادی، اخلاقی و دینی است، تصریح کرد: این عامل تا کنون در چهل ساله انقلاب به خوبی نقش آفرینی کرده است؛ از اصل انقلاب و وقوع آن و هدایت و راهبری آن توسط امام که مبتنی بر اعتقادات دینی و آموزه های الهی بوده است، و همراهی و تلاش همه مردم مبتنی بر همین اعتقادات به عنوان نیروهای عمل کننده در آن شرایط سخت در پشتِ سر امام، تا جانفشانی های مردم در ۸ سال جنگ تحمیلی و تا دوران تشدید تحریم ها در سال های اخیر، همین موضوع پا برجا بوده است.
 
دکتر رحمانی فضلی در ادامه بحث از نقش آفرینی عرصه های مختلف در تحقق مفهوم عام امنیت خاطرنشان کرد: در حکومت و حکومت داری، باید کمال گرایی و غایت اندیشی انسان را مورد توجه قرار دهیم. همچنان که دین ما نیز همزمان با تأکید بر امنیت، بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی مردم تأکید دارد، چرا که امکان نیل جامعه به تعالی در این شرایط بسیار بیشتر خواهد بود و ما به عنوان حکومت وظیفه داریم تا مستمراً در همه دوران ها و همه مقاطع، برای رضایتمندی، اقناع و همراه سازی مردم تلاش کنیم.
وزیرکشور با بیان اینکه جلب رضایت مردم در هر یک از مؤلفه های مؤثر در حیات فردی و اجتماعی انسان معنی خاصی دارد، به عنوان نمونه به رابطه سیاست و رضایتمندی پرداخت و گفت: وقتی مردم احساس کنند که شرایط سیاسی به گونه ای است که در آن، شکل گیری، پاسخگویی و انتقال قدرت، همسو با اراده مردم است و امکان رقابت همراه با شفافیت در بروز و ظهور در عرصه سیاسی برای همه افراد علاقمند فراهم است، استمرار این احساس و تحقق این امر، منتج به مشارکت واقعی مردم در عرصه سیاسی خواهد شد.
 
وی در تشریح ارتباط بین رضایتمندی و سیاست افزود: بر اساس مشارکت واقعی مردم در عرصه سیاسی، می توانیم انتقال قدرت را به خوبی انجام دهیم و می توانیم تحقق امر سیاسی در جامعه را به جریان تعمیق و تبیین کنندگی اهداف نظام سیاسی و اهداف حکومت اسلامی تبدیل کنیم؛ در مقابل، اگر مردم احساس نکنند؛ توزیع قدرت عادلانه است، احساس نکنند که رسیدن به قدرت بر اساس شایستگی است و اگر مردم حضور در عرصه سیاسی را ناشی از رانت و امکان ویژه بدانند و احساس کنند که؛ در جامعه، امکان رسیدن به قله های قدرت در دسترس نیست، مگر از بیراهه و با اتکاء به توان مالی هنگفت؛ در این صورت، حتما در حوزه سیاسی رضایتمندی مردم شکل نخواهد گرفت و حفظ نخواهد شد.
 
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به عنوان نمونه دوم ارتباط رضایتمندی مردم با مؤلفه های مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی انسان، به مقوله اقتصاد پرداخت و گفت: در عرصه اقتصادی نیز به عنوان حکومت موظف هستیم که حداقل شرایط زیست و امکانات زندگی را برای مردم فراهم کنیم، امکان رقابت در شرایط مناسب قانونی را ایجاد و با مفاسد اقتصادی و رانت مقابله کنیم. به نحوی که؛ در نتیجه اقدامات حکومت؛ برای هر کسی که به صورت شایسته، توان و استعداد کار اقتصادی دارد، امکان بالندگی فراهم باشد؛ اگر این شرایط محقق شود، شایستگان بالا می آیند و قطعاً شایستگان موفق ترین ها خواهند بود، اما اگر این وضعیت محقق نشود و بهره مندی ها؛ مبتنی بر رانت و فساد باشد، برگزیدگان خاص بالا می آیند و برگزیدگان خاص شایستگان نخواهند بود و نتیجه چنین شرایطی، عدم رضایت خواهد بود و عدم رضایت یعنی عدم همراهی، همدلی و مشارکت مردم .
 
دکتر رحمانی فضلی در این فراز از بحث با اشاره به ضرورت و اجتناب ناپذیری توجه ریشه ای به بحث، تبیین فلسفی از رابطه انسان، جامعه و امنیت را از منظر ساختارگرائی ارائه کرد و با اشاره به اینکه از این منظر، هم به کلیت سیستم توجه می کنیم و هم به اجزا و اشکال آن و همچنین با کارکردها و نقش ها و بعلاوه با رابطه ها و مناسبات اجزا مواجه هستیم، افزود: با این نگاه، انسان را باید به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفت و بقیه مؤلفه ها را به عنوان متغیرهای مستقل؛ چراکه محور تغییر و تحولات و اقدام، انسان است و مجموعه انسان ها جامعه و مردم را نمایان می سازند.
 
دکتر رحمانی فضلی در ادامه به تفصیل به تبیین مفهوم و تعریف انسان پرداخت و گفت: در نگاه اسلامی تعریفی که از انسان ارائه شده است؛ و در قرآن و احادیث و روایات قابل پی جوئی است، کاملاً نشان دهنده جامعیت، قدرت و کمال زیبایی های خلقت انسان در عالم هستی است؛ انسانی که کمال گرا و غایت اندیش است.
وی ادامه داد: کمال گرایی انسان را از ذات حق تعالی استنباط می کنیم، به دلیل اینکه می گوییم: انا لله و انا الیه راجعون؛ یعنی موجودی که از مرکز قدرت مطلق، زیبایی و کمال مطلق آفریده شده و به طرف آن هم در حرکت است. بر خلاف برداشت های رایج که در مرگ به این مفهوم توجه می شود؛ اما در واقع از لحظه تولد تا مرگ و پس از آن موضوعیت دارد؛ بنابراین انسانی که از کمال مطلق و به سوی کمال مطلق است، حتما کمال گرا و غایت اندیش است.
 
وزیر کشور افزود: این انسان از زاویه؛ عقل،علم،دل و عشق، و ظاهر و باطن و در یک کلمه انسان کامل، موجود عزیز خلقت و عالم هستی است که هم تکوین در آن جاری است و هم تشریع.
 
دکتر رحمانی فضلی در تشریح جایگاه انسان در نگاه توحیدی افزود: اگر کل هستی را به عنوان عالم تکوین در نظر بگیریم و بعلاوه به عرصه تشریع که خداوند متعال به عنوان راهنمای بشر توسط رسولانش ارسال کرده است و در قالب نصوص، احادیث و روایات ظاهر است توجه کنیم؛ این دو عرصه در انسان جمع است و از انسان می توان به عنوان دیوان کبیر نام برد چون هم انفسی است و هم آفاقی.
 
وی در ادامه این بحث با اشاره به پیوند مفهوم انسان و مفهوم مردم گفت: وقتی می گوییم مردم، باید ببینیم این مردم از نظر ما چه تعریف و چه جایگاهی دارند؟ وقتی از مردم سخن می گوئیم؛ با مجموعه ای از انسان ها با ویژگی هایی که از انسان گفتیم و با آن کمال و غایت گرایی و با طریقی که از انا لله تا انا الیه راجعون باید دنبال بکند، با الگوهایی که برایش تعیین شده که رسول گرامی، ائمه اطهار و بقیه اولیا هستند و منشوری که بایستی با آن طی طریق کند که همان قرآن و وحی است، سروکار داریم.
 
رحمانی فضلی اضافه کرد: این انسان می تواند از یک طرف در اسفل سافلین قرار بگیرد و از طرف دیگر می تواند در ملأ اعلی جایگاه پیدا کند. پس دوسوی  طیف تربیتی انسان هم کاملا مشخص است.
وزیر کشور با جمع بندی بحث راجع به مفهوم انسان را به ارتباط موضوع با عرصه اجتماعی ارجاع داد و گفت: ما می خواهیم این انسان را به عنوان موجودی اجتماعی در تعاملات، ارتباطات و مناسبات با جامعه به عنوان منظومه کل  در تناسب ها و ارتباطات به گونه‌ای مدیریت کنیم، تا بتوانیم هدف نهایی که تبیین شد را محقق کنیم.
وی ادامه داد: در این بین بقیه مؤلفه ها نیز وارد کار می شود؛ مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و علم، آگاهی، دانایی، تکنولوژی، برنامه‌ریزی و مدیریت؛ اینها، مؤلفه ها و عناصری هستند که قابلیت های انسان را می توانند به فعلیت درآورند.
 
وی با اشاره به اینکه ما با انسان های فاعل در جامعه مواجه هستیم، گفت: اینکه چگونه قابلیت های انسان را به فعلیت در بیاوریم، بستگی به نوع ارتباط و نوع مناسبات این اجزا در آن منظومه دارد.
 
دکتر رحمانی فضلی ، امنیت را هم در این تحلیل، به عنوان یک موضوع و متغیر وابسته دیگر که باید جداگانه در کنار انسان دیده شود، دانست و گفت: تحقق امنیت، بستگی به نقش آفرینی، عملکرد و کارکرد سایر مولفه ها دارد.
 
وی پس از جمع بندی این تحلیل به وجه انضمامی موضوع برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پرداخت گفت: ما به عنوان کسانی که در چهل سالگی انقلاب، دغدغه انقلاب اسلامی را داریم، می خواهیم یک حکومت و حکمروایی خوب داشته باشیم، تا این مردم در درون این جامعه در امنیت و آسایش باشند و این رهگذر، زمینه نگاه توحیدی به انسان و جامعه در این چارچوب، و تحقق کمال انسانی فراهم شود.
 
وزیر کشور در این فراز از سخنان خود با یادآوری اصل بحث که از نگاه عام به مفهوم امنیت آغاز شد و در ادامه تبیین اهمیت رضایتمندی مردم با مؤلفه های مؤثر در زیست فردی و اجتماعی انسان که در فرازهای قبلی به مؤلفه های سیاسی و اجتماعی آن اشاره شده بود، به عرصه اجتماعی به عنوان دیگر مؤلفه مهم در این ارتباط پرداخت و با توجه به مسائل اجتماعی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار اجتماعی متنوع و متکثّری دارد، در حوزه ها و مناطق مختلف کشور، هموطنان عزیز ما با زبان، نژاد و مذاهب مختلف وجود دارند؛ بعلاوه در سطح بالاتری نیز در دیگر مباحث اجتماعی، همین تفاوت ها را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: از همین رهگذر است که در عرصه اجتماعی، رضایتمندی، هماهنگی، همکاری و  مشارکت مردم زمانی حاصل می شود که آنها احساس کنند عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.
وی در تبیین درک عدالت اجتماعی از سوی مردم در جامعه اظهار کرد: اگر برای هر گروه، نژاد، زبان و نظائر آن، هر نوع برتری به جز آنچه منشعب از قانون یا شایستگی است، در جامعه محقق شود، این به معنی تبعیض است و چنین امر نامبارکی، در تفکرات دینی و در قانون اساسی و بعلاوه در بیانات امام و رهبری، غیر قابل قبول اعلام شده است.
وزیر کشور افزود: با وجود تبعیض، شاید بتوان جامعه را اداره کرد؛ اما این اداره کردن، توأم با رضایت مردم و مشارکت حداکثری آنها نخواهد بود.
 
وی اضافه کرد: اگر مسائل اجتماعی را در مظاهر رخدادهای اجتماعی آن هم در بعد منفی تعریف کنیم، با جریان فرساینده آسیب های اجتماعی مواجه خواهیم شد که می‌تواند تاثیرگذاری عمیقی در روابط، رفتار ها و اخلاق اجتماعی عمومی داشته باشد. در چنین شرایطی، چگونه می توان انتظار داشت که در جامعه انواع بزهکاری ها و خلاف ها، وجود نداشته باشد؟!
 
رئیس شورای امنیت کشور با تأکید بر اهمیت این عرصه افزود: بروز این گونه ناهنجاری ها، حتی جامعه امنی را که به صورت یکپارچه، واحد و منسجم در مقابل دشمن می ایستاده و مقاومت و استقامت می کرده است را نیز، از درون دچار مشکل خواهد کرد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در همه عرصه های کشور، نظارت راهبردی دارند و رویکردهای پیشتازی را دنبال می کنند، افزود: ایشان در حوزه اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی، در حوزه سیاسی؛ مشارکت حداکثری، در حوزه اجتماعی؛ مقابله با آسیب های اجتماعی و در حوزه امنیت؛ تلاش برای دسترسی به بالاترین و قدرتمندترین شرایط و امکانات برای صیانت و حفاظت از انقلاب و کشور را مدنظر دارند.
 
جانشین رئیس جمهور در شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه رهبر انقلاب، شخصاً برای سیاستگذاری در حوزه آسیب های اجتماعی هفت جلسه شورای اجتماعی را برگزار کرده اند، گفت: ایشان همه مسئولان را دعوت کرده، جلسات را برگزار و موضوعات را بر اساس مباحث و گزارش های ارائه شده در جلسات از سوی دستگاه های مسؤول و کارشناسان، اولویت بندی و در همین مسیر، ایجاد سازمان مستقلی در این عرصه را تدبیر کردند و در نهایت تقسیم کار ملی در این عرصه انجام شد و همه به دنبال اجرای آن هستند. رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: در واقع؛ رهبری به عنوان هدایت گر و مدیریت عالی جامعه، نقش خود را به خوبی انجام می دهند و همه ما نیز باید در ذیل این چارچوب به خوبی نقش آفرینی و به وظایف خود عمل کنیم .
 
وزیر کشور در فراز دیگری از سخنان خود در این همایش، با گرامیداشت ایام در پیش روی دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ارزش گذاری معنوی و مثبت مفهوم چهل در باورهای دینی و اعتقادی اشاره و ابراز امیدواری کرد: خداوند توفیق دهد ما لیاقت این را داشته باشیم که چهلمین سال پیروزی انقلاب را در شأن انقلاب، شهدا، امام و رهبری و مردم عزیزمان داشته باشیم و بتوانیم استمرار انقلاب اسلامی را به عنوان یک رویه الهی پاس بداریم و به سوی هدف و مقصد نهایی گام برداریم.
 
رحمانی فضلی در پایان با بیان اینکه؛ خداوند حافظ انقلاب است و ان شاءالله لطف خود را شامل حال این ملت و اسلام  خواهد کرد و یقیناً پیروزی با مومنین است افزود: تا زمانی که جبهه حق است جبهه باطل نیز خواهد بود و ما ان شاا... به عنوان صیانت کننده و نگهبان جبهه حق باید همیشه آمادگی کامل و لازم را در دفاع از حقانیت داشته باشیم و در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی امیدواریم؛ در جمله حامیان به حق و مومن این انقلاب، پیرو هدایت های دقیق، عالمانه و مومنانه رهبری و پشتیبان خوب مردم باشیم و حافظ و نگهبان میراث شهدا و اماممان باشیم.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید